สำหรับเจ้าหน้าที่

015313
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
188
19
328
13783
1648
973
15313

IP: 54.167.112.42
15-พ.ย.-2018

เรื่อง  แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60

เพื่อให้การอยู่เวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๓(๗) ข้อ ๕๐กำหนดให้มีเวรยามประจำสถานที่ราชการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน จึงแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัด และผู้ตรวจเวรยาม ตามคำสั่งแนบท้าย ดังนี้

  1.  

ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐น.

           ๒.  กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัดหญิง ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยกลางวัน ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๓. ให้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยและผู้ตรวจเวรยามบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหากมีเหตุ

ร้ายแรงหรือทรัพย์สินทางราชการเสียหายให้รายงานนายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้าหรือรองนายกเทศมนตรีตำบล

อุ่มเม้า คนใดคนหนึ่งทราบโดยด่วนเพื่อที่จะดำเนินการต่อไป

          ๔.  การมอบเวรฯของผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรฯให้มอบกุญแจและบันทึกการอยู่เวรยามให้เวรฯถัดไปให้เรียบร้อย

 

นางบุญศรี  แสวง

นายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้

 

นายประชุม บุตรดา

ปลัดเทศบาลตำบล

 
คลังข่าวมหาดไทย
 
AEC
 
ถวายพระพร
 
คืนความสุขให้คนในชาติ
 
ร้อยเอ็ด
 
bangkokidea
 
hotmail
 
facebook
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
กระทรวงมหาดไทย
 
กรมสรรพากร
 
กรมอาเซียน
 
กรมบัญชีกลาง
 
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
 
กรมพัฒนาชุมชน
 
สำนักงาน กพ.
 
ศาลปกครอง
 
สตง.
 
ราชกิจจานุเบกษา
 
ปปช
 
กรมการค้าภายใน
 
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
สนง.ประกันสังคม
 
ททท
 
สลากกินแบ่ง
 
สสส
 
สายด่วนรัฐบาล
 
ช่อง3
 
ช่อง5
 
ช่อง7
 
ช่อง9
 
ไทยรัฐ
 
เดลินิวส์
 
คมชัดลึก
 
มติชน