สำหรับเจ้าหน้าที่

015324
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
199
19
339
13783
1659
973
15324

IP: 54.167.112.42
15-พ.ย.-2018

  • นางวิไลวรรณ น้ำคำ

   นางวิไลวรรณ น้ำคำ

   นิติกร 7ว
  • นายสุรชัย สาขี

   นายสุรชัย สาขี

   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 6ว
  • นายวิจิตร จันทรประทักษ์

   นายวิจิตร จันทรประทักษ์

   นักวิชาการเกษตร 6ว
  • นางสาวกัณฐิภา นนทะภา

   นางสาวกัณฐิภา นนทะภา

   นักพัฒนาชุมชน 6ว
  • นางสาวสมัย บุตรราช

   นางสาวสมัย บุตรราช

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
  • นายวงศกร โสหนองบัว

   นายวงศกร โสหนองบัว

   เจ้าพนักงานธุรการ 3

  • นายเจนวิทย์ สิทธิ์จันทร์

   นายเจนวิทย์ สิทธิ์จันทร์

   ผู้ช่วยนิติกร
  • นายสุชาติ ขาวผ่อง

   นายสุชาติ ขาวผ่อง

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
  • นายสุรชัย พันธ์หินกอง

   นายสุรชัย พันธ์หินกอง

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
  • นายยุทธการ เขียวสนาม

   นายยุทธการ เขียวสนาม

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
  • นางสาวลินดา คำลอย

   นางสาวลินดา คำลอย

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • นายเอกวุฒิ โพธิคลัง

   นายเอกวุฒิ โพธิคลัง

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นายสุรัตน์ จันทระวิชะ

   นายสุรัตน์ จันทระวิชะ

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
  • นางสาววรารัตน์ รองสนาม

   นางสาววรารัตน์ รองสนาม

   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

  • นายณรงค์ กลีบจำปี

   นายณรงค์ กลีบจำปี

   คนงานทั่วไป
  • นายทองคำ แคนสา

   นายทองคำ แคนสา

   พนักงานขับรถ
  • นายสมบรูณ์ ศรีคลัง

   นายสมบรูณ์ ศรีคลัง

   พนักงานขับรถกู้ชีพ
  • นายพิทยา สาคร

   นายพิทยา สาคร

   คนงานทั่วไป
  • นายอลงกต พิมพ์นิวัฒน์

   นายอลงกต พิมพ์นิวัฒน์

   พนักงานดับเพลิงชำนาญการ
  • นายวีรเดช มูลคำมี

   นายวีรเดช มูลคำมี

   พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 

นางบุญศรี  แสวง

นายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้

 

นายประชุม บุตรดา

ปลัดเทศบาลตำบล

 
คลังข่าวมหาดไทย
 
AEC
 
ถวายพระพร
 
คืนความสุขให้คนในชาติ
 
ร้อยเอ็ด
 
bangkokidea
 
hotmail
 
facebook
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
กระทรวงมหาดไทย
 
กรมสรรพากร
 
กรมอาเซียน
 
กรมบัญชีกลาง
 
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
 
กรมพัฒนาชุมชน
 
สำนักงาน กพ.
 
ศาลปกครอง
 
สตง.
 
ราชกิจจานุเบกษา
 
ปปช
 
กรมการค้าภายใน
 
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
สนง.ประกันสังคม
 
ททท
 
สลากกินแบ่ง
 
สสส
 
สายด่วนรัฐบาล
 
ช่อง3
 
ช่อง5
 
ช่อง7
 
ช่อง9
 
ไทยรัฐ
 
เดลินิวส์
 
คมชัดลึก
 
มติชน